Pomorskie

  • Anna Kamińska Eko-Ekspert

    Anna Kamińska Eko-Ekspert

    oddziaływanie, materiały wtórne

    Przedsiębiorstwo Eko Ekspert świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie ochrony środowiska dla klientów indywidualnych, spółek oraz jednostek samorządowych. W trosce o oczekiwania klienta, występujemy o profesjonalne wnioski środowiskowe, oferujemy również prognozy ,a nawet oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. Udostępniane przez naszych przedstawicieli dokumenty powstają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, z całościowym uwzględnieniem c